Komunikaty

30 marca 2017 15:48 | Komunikaty

REKRUTACJIA 2017/2018

KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OSWIATY

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W SPRAWIE TERMINÓW POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich przeprowadzona będzie w terminie od 18 kwietnia do 2  maja 2017 roku.

Nabór na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest na wolne miejsca w przedszkolu,
dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkoli miejskich nie biorą  udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego      w tym przedszkolu, do którego aktualnie dziecko uczęszcza w terminie do 11 kwietnia 2017 r. W przypadku zmiany przedszkola rodzic zobowiązany jest wziąć udział w rekrutacji na zasadach określonych dla dzieci nowo przyjmowanych.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2017/2018 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego NABO.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od 27 marca 2017 r.- uruchomiono  została funkcja  „przeglądanie ofert przedszkoli”.

W celu zapisania dziecka do przedszkola po raz pierwszy  należy wypełnić elektronicznie wniosek poprzez bezpośrednie zalogowanie pod adresem:

przedszkola-swietochlowice.nabory.pl.

Link do w/w adresu znajduje się również na stronach internetowych przedszkoli oraz Miejskiego zarządu Oświaty.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą wybrać dwa sposoby postępowania:

  1. Rodzice  samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej, drukują , podpisują i   dostarczają  wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie wniosek  zostanie wstępnie zweryfikowany i zatwierdzony                 w systemie.

  2. Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu zwracają  się do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru o  wypełnienie wniosku  oraz wykonanie czynności jak w pkt. 1.

Rodzice mają prawo wskazać we wniosku maksymalnie trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności

Przeczytano: 501 razy. Wydrukuj|Do góry