Aktualności

18 lutego 2013 18:59 | Aktualności

KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w pierwszej kolejności zaś:

1) dzieci sześcioletnie,

2) dzieci pięcioletnie,

3) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

4) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

5) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

6) dzieci już uczęszczające do przedszkola w latach poprzednich,

7) rodzeństwa dzieci, które już uczęszczają do przedszkola,

8) dzieci obojga rodziców aktualnie pracujących,

Przeczytano: 740 razy. Wydrukuj|Do góry