Dane teleadresowe

Przedszkole Miejskie Nr 11

śląskie

Świętochłowice

Hajduki 14

Świętochłowice

41-600

32 2453 823

Tobiasz Brachaczek

Placówka mieści się w wolnostojącym budynku. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem i trzema placami zabaw, na których znajdują się: piaskownice, sprzęt do zabaw (huśtawki, koniki, tramwaj, pociąg i inne). Trzecim ulubionym przez dzieci placem zabaw jest tor przeszkód.

od 6:00 do 1600

od 8:00 do 13:00

W przedszkolu organizowane są nieodpłatnie kółka zainteresowań prowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola poza podstawą programową

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Promujemy codzienne czytanie dzieciom, ponieważ przy pomocy książek wzbogacamy ich umysły i serca, wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości.

Promujemy także zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska


Czytamy, a więc uczymy, bawimy, wychowujemy !

Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku.
Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.


Polityka prywatności

Witamy na stronie PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR11
Dbamy o prywatność osób odwiedzających stronę, dlatego w niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.


Administrator danych
Administratorem Państwa Przedszkole Miejskie nr 11 w Świętochłowicach ul. Hajduki 14. Szczegóły przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo (dalej jako: „Administrator danych”). Kontakt z administratorem danych może nastąpić poprzez:
• e-mail:
• pisemnie:


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator danych powołał inspektora ochrony danych. Jest nim Pan Tobiasz Brachaczek, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt z inspektorem ochrony danych może nastąpić poprzez:
• e-mail: iod@mamrodo.pl
• tel.: 32 43 86 806

Sposób przetwarzania danych
1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. Użytkownik ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, je